Zobacz nasze bociany

Zobacz nasze bociany

RODO

Klauzula informacyjna RODO  Szanowni Państwo Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie ...

Czytaj całość

DRODZY STRAŻACY. JESTEŚCIE WIELCY.

DRODZY STRAŻACY. JESTEŚCIE WIELCY.
Bardzo, a nawet bardzo, bardzo dziękujemy Wam za pomoc. Jesteśmy pełni podziwu dla Waszych umiejętności i siły, które bezlitośnie wykorzystaliśmy podczas niebotycznie trudniej akcji wyprowadzania z wieży kościelnej rzeźby Oskara Garvensa. Dzięki Waszej sile i mądrości najcenniejszy drezdenecki posąg trafił do muzeum. 
A, proszę mi ...

Czytaj całość