Zobacz nasze bociany

Zobacz nasze bociany

Pomniki

Pozostałości studni Bismarcka

Studnia Bismarcka dawniej była usytuowana po wschodniej stronie placu twierdzy (obecnie plac Wolności). Wzniesiona w 1913 roku na fali ogólnoniemieckiej akcji upamiętniania Żelaznego Kanclerza. Po II Wojnie Światowej usunięto ją z placu. Część elementów została odnaleziona w 2008 roku przez pracowników muzeum w zagłębieniu za wschodnim obwałowaniem twierdzy. Pojedyncze fragmenty znajdują się w ogródkach działkowych za pałacem. Duża część cokołu została odnaleziona w 2014 roku w Przynotecku, gdzie w końcu lat 50. umieszczono na niej popiersie Adama Mickiewicza. Los brązowego medalionu z wizerunkim Kanclerza jest nieznany.

Pozostałość pomnika Cesarza

Fragment cokołu pomnika Cesarza Wilhelma I, który od 1896 roku ustawiony był na Starym Rynku. Zdemontowany w czasie II Wojny Światowej. Elementy metalowe zostały przetopione. Fragmenty kamienne złożono w pobliżu obecnej Szkoły Podstawowej nr 1. Część wykorzystano po wojnie jako cokół pomnika patrona szkoły. W 2015 popiersie Janusza Korczaka zastąpiła drewniana figura, stojąca już tylko na niewielkiej podwalinie dawnego cokołu.  

Nagrobki

Jedne z nielicznych zachowanych reliktów cmentarza ewangelickiego. Nie podzieliły losu innych płyt nagrobnych służących umacnianiu brzegów rzek lub utwardzaniu dróg. Pierwszy to płyta nagrobna majora Netzera, o którym wiadomo niewiele ponad to, że w okresie wiosny ludów dowodził drezdenecką strażą obywatelską. O drugiej nie wiemy zupełnie nic, poza tym, że upamiętniała pochówek Adolfa Bürgera.