Zobacz nasze bociany

Zobacz nasze bociany

Twierdza

TWIERDZA

Wybudowana w pierwszych latach XVII wieku w związku ze spodziewanym zagrożeniem ze strony Rzeczpospolitej. Wzniesiono ją w prostej i taniej, popularnej w I połowie XVII wieku, technologii ziemno – drewnianej. Solidną murowaną skarpę zastąpiono wałami ziemnymi, które miały tę zaletę, że doskonale zatrzymywały w swoim wnętrzu kule armatnie. Ich walor obronny wzmocniła otaczająca twierdzę mokra fosa. W wodę zasilały ją rozgałęzienia Noteci opływające regularne pentagonalne dzieło fortyfikacyjne. Projektantem twierdzy i jej pierwszym budowniczym był niderlandzki inżynier Mikołaj de Kampe.

W czasie wojny trzydziestoletniej twierdza znajdowała się pod okupacją szwedzką, w czasie wojny siedmioletniej stacjonowały w niej wojska rosyjskie. Po zakończeniu wojny siedmioletniej nigdy nie odzyskała funkcji obronnych i jej teren został sprzedany. W przeważającej części nabył go kupiec Treppmacher, późniejszy fundator późnobarokowego pałacu, w którym obecnie mieści się szkoła.