Zobacz nasze bociany

Zobacz nasze bociany

EKSPOZYCJA ETNOGRAFICZNA

zajmująca pierwszy poziom poddasza, na którą składają się różnego rodzaju narzędzia i przedmioty codziennego użytku. W ekspozycji wyodrębniony jest niewielki dział pszczelarski. Wszystkie eksponaty znajdują się poza gablotami i część z nich można dotykać.