Zobacz nasze bociany

Zobacz nasze bociany

EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA

zajmuje całą powierzchnię pierwszego piętra budynku. Ekspozycja pomyślana jest tak, aby była łatwa do odbioru przez dzieci, którym się szczególnie podoba. Składa się z ponad dwustu eksponatów w postaci preparowanych ptaków, ryb i zwierząt. Ogranicza się do gatunków zamieszkujących teren puszcz, których nazwę nosi muzeum.