Zobacz nasze bociany

Zobacz nasze bociany

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia

plac Wolności 11
66-530 Drezdenko
tel. (0-95) 762 09 48
tel. kom. 508 054 163
e-mail:  muzeumpuszczy@onet.pl

Klauzula informacyjna RODO  Szanowni Państwo Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku reprezentowany przez Dyrektora Muzeum - Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Muzeum Puszczy w Drezdenku realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Administrator